اخبار

بزرگترین مسابقه برنامه نویسی آنلاین کشور برگزار شد

با وجود تعطیلی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و الزامات احتیاطی به دلیل شرایط کنونی کشور، واحدالکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی…